Bezpośredni kontakt
z Cyber Bazą:

marian(at)cyberjunk.pl